Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thạch Trương Thảo
Giới tính Nam
Website https://anhchanghieuhoc.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu Diễn đàn đang tham gia: http://dayhocintel.org; http://www.dayhoctructuyen.org; baigiang.bachkim.vn;...
Xác thực bởi Nguyễn Lê Quang Duy, Nguyễn Hữu Sỹ
Đã đưa lên 222 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 177 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1024 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 111854 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này