Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Huyện Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 81168 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Phan Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Du Lễ
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 17387 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Giang
Giới tính Nam
Website https://phamhonggiang85.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Văn Rỗ
Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 43296 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thơ Văn
Giới tính Nam
Website https://nguyenthovanptb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Thọ B
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 811509 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính Nam
Website https://bravery.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 48396 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Anh Xuân
Giới tính Nam
Website https://tinhbotnghe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 615 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quang_678
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Phú
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 116255 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Website https://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 451108 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thượng Hiệp
Giới tính Nam
Website https://lehiep24.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS C. Cơi
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 95642 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Chí Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/honngocviendong8675
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sông Lô
Quận/huyện Huyện Sông Lô
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Vũ Hòa Phát
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuhoaphatvp
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 250 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website https://luyenchudep.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lâm 2
Quận/huyện Huyện Tiên Du
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 206304 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/vuhonglients2009
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Vũ Tuấn Kiệt
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Trường THCS
Quận/huyện Huyện Sông Lô
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 15307 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vienngocviendong6868
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 20859 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Tú
Giới tính Nam
Website https://ngdinhtu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chí Tân
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 13819 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Đạm
Giới tính Nam
Website https://dangdam36.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bình Long
Quận/huyện Huyện Bình Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 329100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dungthanhhuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Thuỷ
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 2365 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanden553
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phứơc Long
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học
Điểm số 432 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Vĩnh Phước
Quận/huyện Huyện Vĩnh Châu
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Điểm số 1612 (xem chi tiết)