Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thạch Trương Thảo
Giới tính Nam
Website http://anhchanghieuhoc.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu Diễn đàn đang tham gia: http://dayhocintel.org; http://www.dayhoctructuyen.org; baigiang.bachkim.vn;...
Xác thực bởi Nguyễn Phú Quảng, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 222 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 177 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1024 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 111670 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này